Shadowrun: København

Dyreliv VS Profitmargen

Danske politikere kæmper mod dyrevelfærdslov som vil skade dansk erhverv

Tirsdag 26. November – Unionens Miljøminister Agda Langset har udtalt sig dybt kritisk om den danske attitude efter et stort flertal blandt de danske folketingsmedlemmer har sat sig imod en række nye fredningslove rettet specifikt mod magisk opvågne dyr i den skandinaviske natur. Talsmænd for dansk erhverv er dog meget tilfredse med de danske politikere, da en fredningsordning vil skabe store problemer for især Danmarks to største spillere, Tyr og Mærsk.
Critter_Storm_Dolphin.jpg
”Det er meget fint at holde dyrebestanden sikker, men det svenskerne ikke forstår er at vi ikke driver jagt på de her dyr, langt fra. Vores politik er og har altid været at vi kun dræber i selvforsvar. Stormdelfiner er en stadig større trussel for skibsfart i Nordsøen og det eneste denne nye lov vil gøre er at binde os op med en masse rød tape hver gang en af vores containerskibe bliver fanget i et uvejr.” – Adm. Dir. Peter Frödin om Mærsks håndtering af Nordsøens dyreliv.

Comments

Vodkabutt

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.