Tag: Lokation

Results

  • Den Skandinaviske Union

    [[File:501464 | class=media-item-align-none | scandinavian_union_by_digitalismismycause-d2mn48x.jpg]] Unionen blev oprettet af nødvendighed i '31, da de fire medlemslande stod over for stort økonomisk og politisk pres. Danmark, Sverige og Norges …